Parafras Förlag

Nyheter och bokrecensioner

Om Parafras

Ett år med fåglar

Beställ

Kontakt


Skånska vårfåglar Susanne Åkesson

Ett dygn i maj
Matsåke Bergström

Tidig sommar på Lilla Karlsö Måns Hjernquist

Högsommar i Skåne Hans Larsson

Öar i hösthavet
Mattias Pettersson

Västgötska november- dagar
Nils Forshed

Ljuspunkter i mörker-
tiden
Gunnar Brusewitz


©tapir media 2001

 

Ett år med fåglar

Högsommar i Skåne - Hans Larsson

"Ett typiskt inslag i fågelfaunan här under sommaren är alla subadulta, ickehäckande måsar och trutar. De verkar leva ett lättjefullt och bekymmerslöst liv längst kusten. Oftast står de och jäser i små gäng på någon av uddarna eller så går de och plockar lite oinspirerat i strandkanten."

©Författaren och Parafras förlag