Parafras Förlag

Nyheter och bokrecensioner

Om Parafras

Ett år med fåglar

Beställ

Kontakt


Skånska vårfåglar Susanne Åkesson

Ett dygn i maj
Matsåke Bergström

Tidig sommar på Lilla Karlsö Måns Hjernquist

Högsommar i Skåne Hans Larsson

Öar i hösthavet
Mattias Pettersson

Västgötska november- dagar
Nils Forshed

Ljuspunkter i mörker-
tiden
Gunnar Brusewitz


©tapir media 2001

 

Ett år med fåglar

Ljuspunkter i mörkertiden - Gunnar Brusewitz

"Om höstens skrakflockar var signalen för lönsamt fiske för strandborna vid vår sjö i gamla tider, så var klangen av sångsvanarnas trumpeter mera riktade mot känslan. När de hördes visste man att kylan stod för dörren."

"När första sidensvansflocken med silverpinglor i struparna sedan kom farande norrifrån i mitten på december - minst en månad senare än normalt - var bären för länge sedan uppätna och de stannade bara en kort stund för att proviantera på enbuskarna i hagen innan de besviket jäktade vidare in mot Stockholms förorter där rönnarna brukar få vara bättre i fred än här ute på bondlandet."

©Författaren och Parafras förlag